ביטוח-בריאות

 ביטוח בריאות

אולי יעניין אותך עוד:
ביטוחים:
רוצים לדעת עוד?
אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם • בפברואר 2016, נכנסה לתוקף רפורמת הבריאות החדשה. 

  עד לכניסתה של הרפורמה החדשה, היו קיימות מאות פוליסות ביטוח בריאות שונות שכללו כיסויים שונים. החל מפברואר 2016 כוללים ביטוחי הבריאות שישה תחומים מוגדרים: 
  • ניתוחים בישראל 
  • ניתוחים בחו"ל
  • תרופות
  • השתלות
  • שירותים אמבולטורים
  • וגילוי מחלות קשות

  בכל חברות הביטוח כיסויים אלו הפכו להיות בחלקם אחידים ובחלקם האחר דומים ומשופרים לעומת קודמיהם, וזאת כדי ליצור תחרות ביניהן לטובתו של הלקוח. כעת ניתן לרכוש בנפרד כל אחד מחמשת כיסויי ביטוח הבריאות (ניתוחים בישראל וניתוחים בחו"ל נמכרים יחדיו) בחברת הביטוח בה מבוטח המבוטח כיום או בחברת ביטוח אחרת.

  שינוי נוסף שכוללת הרפורמה הוא עדכון הפוליסות החדשות מדי שנתיים, כך שתוכנן ומחירן מפוקח ברצף על ידי רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. למבוטח אין צורך להמתין לעדכוני הפוליסה על ידי החברה או על ידי סוכן הביטוח שלו.
  השינויים האלה מהותיים מאוד מבחינת החיסכון בכסף, אך מסתבר שרוב האוכלוסייה כלל לא מודעת לרפורמה החדשה ולמשמעויותיה. 
   
  מהות השינויים בפוליסות החדשות

  1. אחידות:
  הרפורמה קובעת פוליסה אחידה שתשווק על ידי כל חברות הביטוח, כשההבדל ביניהן הוא במחירה. ההיגיון הכלכלי מאחוריה הוא שהתחרות בשוק תהפוך את הפוליסות לזולות יותר, תסייע לאזרחים להשוות בין המחירים השונים ותצמצם ביטוחים כפולים.

  2. פרמיה נמוכה:
  עלותן של הפוליסות האחידות החדשות נמוכה מהפוליסות הקודמות, ברוב המקרים ולגבי רוב הגילאים. שינוי עתידי בפרמיה יהיה אפשרי עד עלייה של עשרה שקלים במחיר. שינוי פרמיה מעבר לכך יחייב את אישור רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

  3. עדכון תנאי הפוליסה:
  בעבר, תנאי הפוליסה לא היו ניתנים לשינוי מאחר שנקבעו מראש למשך שארית חייו של המבוטח, דבר שלא פועל לטובת הלקוח, מאחר שהפוליסה אינה מתעדכנת באופן שוטף ובמשך השנים על פי שינויים טכנולוגיים ומדעיים בתחום הרפואה. כעת, ביטוחי הבריאות ישתנו מדי שנתיים, בהתאם לשינויים בשוק הרפואה, התרופות והטכנולוגיות הרפואיות, כך שהתחרות בשוק תימשך.

  4. תחרות טובה ללקוח:
  בעקבות השינוי, הלקוחות מרוויחים ובגדול. הרפורמה הרי אחידה בכל החברות, ולכן על חברות הביטוח השונות בשוק להתחרות על הלקוחות, על ידי הורדת מחירי הפוליסות. אם עד לפני כשנה, חויב לעתים הלקוח לרכוש חבילות כפוליסה, על אף שלא הרגיש צורך בכך, כעת הוא יוכל לרכוש כל ביטוח בנפרד (השתלות, ניתוחים), ובנוסף יוכל לבטל כל כיסוי מבלי שיהיו לכך השלכות על שאר הכיסויים שנרכשו על ידו.
  עליה אחידה בקבוצות הגיל:
  אם בעבר הפרמיה עלתה והשתנתה עם הגיל, המין והמצב הבריאותי באופן לא אחיד, הרי שהרפורמה עשתה סדר וקובעת את עליית הפרמיה לפי קבוצות גיל אחידות: עד גיל 20, עד גיל 30, עד גיל 40, עד גיל 50, עד גיל 55, עד גיל 60, עד גיל 65 ומעל גיל 65. גם גיל ומצב בריאותי ישפיעו על המחיר.

  דרישות:
  נדרשת הצהרת בריאות. 
  בעת ההצטרפות חברת הביטוח יכולה לדרוש הליך חיתום הכולל שאלון רפואי אודות מצבו הבריאותי, עליו נדרש המועמד לביטוח להשיב. הליך זה עשוי לגרום לסירוב הצטרפות המועמד לביטוח, או לכך שלא יכללו בו מצבים רפואיים מסויימים (החרגה).
   בתום שנתיים, כשמועד הביטוח יפקע, יוכל המובטח להמשיך באותה חברת ביטוח, ללא צורך בחיתום מחדש, אולם אם ירצה לעבור לחברה אחרת – ייתכן והוא יידרש לעבור זאת שוב.
   
  האם אתם חלק מהרפורמה בבריאות ונמצאים בקופה הטובה ביותר ? האם יש לכם כפל ביטוח?

  בדיקה חינמית ומקיפה 100% של תיק הביטוח ללקוח. הבדיקה יכולה לשפר משמעותית את תנאי הפוליסה הקיימים שלך ואף במקרים מסויימים להוזיל בעשרות אחוזים את התיק הביטוחי שלך וזאת בעקבות הרפורמות שנערכו לאחרונה ע״י משרד האוצר ובגין התחרות בין חברות הביטוח. עשו זאת על ידי  השארת פרטים על מנת שמתכנן פיננסי בכיר יחזור אליכם על מנת לעשות לכם את הבדיקה המיטבית כבר עכשיו!
 • אנא מלאו את הפרטים: