תאונות-אישיות

 ביטוח תאונות אישיות

אולי יעניין אותך עוד:
ביטוחים:
רוצים לדעת עוד?
אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם


 • ביטוח תאונות אישיות, הוא ביטוח המקנה פיצוי כספי בגין מוות, נכות רפואית צמיתה, אבדן כושר עבודה, כוויות, אשפוז, שברים וסיעוד, וכל זאת בתנאי שנגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי בלבד.
   ניתן להרחיב את הכיסוי לנסיעה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון, לסיכוני מלחמה פסיביים וטרור. כמו כן, ניתן לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה.
   הוא מתאים למעוניינים בהגנה מפני חוסר וודאות כלכלית כתוצאה מתאונה.

  מהו אירוע תאונתי?

  ברובן של הפוליסות, תאונה מוגדרת כ: "חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין ואשר מהווה את הסיבה היחידה, הישירה והמיידית לאחד מהכיסויים שקיימים, ללא תלות בכל סיבה אחרת.

  עיקרי הפוליסה:

  פוליסת ביטוח תאונות אישיות, כוללת אחד או יותר מהכיסויים הבאים, בהתאם לצרכי הלקוח ובהתאם לבחירתו:
  1.פיצוי למקרה נכות מתאונה
  2.פיצוי לאובדן כושר לעבודה כתוצאה מתאונה

  פירוט כיסויים:

  נכות צמיתה - הפיצוי ניתן כפיצוי חד פעמי ומחושב בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו, כפול הסכום שהוגדר בפוליסה עבור כל אחוז. (יש לשים לב, האם הפוליסה כוללת חישוב מתואם של נכויות בהתאם לאיבר אשר נפגע).  

  כוויות - הפיצוי ניתן בהתאם לאומדן חומרת הכוויה שניתנה על ידי הרופא, כפול הסכום שהוגדר בפוליסה עבור. (יש לשים לב, האם הפוליסה כוללת חישוב מתואם של נכויות בהתאם לאיבר אשר נפגע).  

  סיעוד - סכום חד פעמי או סכום הניתן לתקופה מוגבלת, בהתאם למצוין בפוליסה וכל עוד המבוטח נמצא במצב סיעודי. יש להדגיש, כי הגדרת הסיעוד יכולה להשתנות מפוליסה לפוליסה, וגם גובה הפיצוי יכול להשתנות בין סיעוד הנמצא במוסד לסיעוד הנמצא בביתו. 

  ימי אשפוז - על כל יום אשפוז, בהתאם למה שהוגדר בפוליסה, ובניכוי תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה. . 

  שברים - פיצוי חד פעמי, הניתן בהתאם לאיבר בו מצוי השבר ולהתוויות הפוליסה.

  אבדן כושר עבודה - פיצוי מוגבל בזמן, הניתן בהתאם לסוג הפוליסה. כאשר מדובר באבדן כושר עבודה, חשוב להבין שקיימות 3 פוליסות שונות, ולבדוק מהי הפוליסה המוצעת במסגרת ביטוח תאונות אישיות: (1) אבדן כושר עבודה לעיסוק ספציפי; (2) אבדן כושר עבודה לעיסוק ספציפי מורחב, הכולל גם עבודות בעלי זיקה לתחום העבודה של המבוטח; (3) אבדן כושר עבודה כללי, הניתן רק במקרים בהם לא ניתן לעבוד בשום סוג של עבודה. 

  לסיכום:
  ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח נפרד ועצמאי. ביכולתכם לרכוש אותו ללא קשר לכל ביטוח אחר שכבר יש או אין לכם.
  קיימים הבדלים ניכרים בין פוליסות שונות של ביטוח תאונות אישיות, אפילו בתוך אותה חברת ביטוח. לכן חשוב מאד לבחון את הפוליסה וגם כמובן, את מחיר הפרמיה, לפני הרכישה.
   
  השאירו פרטים לקבל הצעה לביטוח תאונות אישיות ובדיקת כפל ביטוח קיים.
  בדיקה חינמית ומקיפה 100% של תיק הביטוח ללקוח. הבדיקה יכולה לשפר משמעותית את תנאי הפוליסה הקיימים שלך ואף במקרים מסויימים להוזיל בעשרות אחוזים את התיק הביטוחי שלך וזאת בעקבות הרפורמות שנערכו לאחרונה ע״י משרד האוצר ובגין התחרות בין חברות הביטוח. עשו זאת על ידי  השארת פרטים על מנת שמתכנן פיננסי בכיר יחזור אליכם על מנת לעשות לכם את הבדיקה המיטבית כבר עכשיו!
 • אנא מלאו את הפרטים: